RÄTT INFÄSTNING
FÖR DIN TRALL

Gunnebo Fastening - Förstasidan

VÄLKOMMEN TILL
GUNNEBO FASTENINGS TRALLGUIDE

Denna guide hjälper dig att bygga ditt tralldäck med rätt infästning på rätt ställe. Följ guiden och gör dina val baserat på hur just din trall ska byggas. De produkter du behöver läggs automatiskt till i inköpslistan.

Du kan när som helst hoppa mellan stegen genom menyn upptill i guiden – använd inte bakåtknappen i webbläsaren.

Du som bara behöver räkna på material kan göra det med vår ”Trallberäknare”.

Lycka till med trallbygget!

Begreppsförklaring

ret-begreppsforklaring
STARTA
TRALLGUIDEN
RÄKNA MED
TRALLBERÄKNAREN
HITTA NÄRMASTE
BUTIK
Dela på Facebook Tipsa via e-post Fler guider från Gunnebo Fastening STARTA OM TRALLGUIDEN
Tillbaka till förstasidan

Trallberäknaren

VAL AV SKRUVTYP

Val av skruvtyp beror på miljö och träslag. I vilken miljö har du tänkt bygga i?

VAL AV MATERIALDIMENSION

Grövre dimension ger en stummare känsla, tunnare dimension ger ett nättare utseende.

STORLEK PÅ TRALLEN

Hur stort uppskattar du att ditt trädäck kommer att bli?

Beräkna

Du behöver

 • m mm virke (inkl. 10% spill)
 • st mm
Tillbaka till förstasidan

Storelocator

Hitta en butik nära dig som säljer den infästning du behöver

Sök på ort

Tillbaka till förstasidan

Begreppsbeskrivning

ret-begreppsforklaring

VISA MENY


Grund

Markförutsättningarna på din tomt påverkar hur du ska börja bygga din trall. Det finns tre vanliga grundtyper som man kan kombinera om behovet finns.

Vilken typ av grund kommer du att bygga på?

 • Friliggande grund
  Friliggande grund

  Friliggande grund är lämplig att använda när marken är jämn, hårt packad och när den färdiga trallen ska vara nära marknivån.

  friliggande

 • Grund på plintar
  Grund på plintar

  Denna grundtyp används när marken är ojämn och mjuk.

  pa-plintar

 • Grund på berg
  Grund på berg

  Denna grundtyp väljer du om marken helt eller delvis består av berg.

  berg

Friliggande grund

std-grund_friliggande
Använd markplattor som underlag för friliggande trall. Avståndet mellan bärlinorna och markplattorna får max vara två meter. Använd Förstärkt Vinkelbeslag för att sammanfoga hörnen på virket.

För att få ett korrekt montage är det viktigt att vända beslaget enligt bilden, och att spika eller skruva med ankarspik eller ankarskruv i markerade hål.
std-spikningsmonster-vinkelbeslag

Till inköpslistan

Förstärkt Vinkelbeslag 402M
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Gå vidare till Bjälklag

Du har inte lagt till några vinkelbeslag i inköpslistan. Tryck igen om du vill fortsätta utan att lägga till stolpskor.

Plintgrund

std-grund_plintar
När man bygger en plintgrund gjuter man fast stolpskor i betongplintar. För att virkesdimensionen i guidens senare del ska gälla får avståndet mellan plintarna max vara 2 meter.

Gå vidare till val av stolpskor

Berggrund

std-grund_berg
För att fästa stolpskor i berg borrar du 20 mm hål så djupt som krävs för att stolpskon ska gå ner. Avståndet mellan dem får max vara två meter. Använd Ankarmassa GTM-E för att fästa stolpskorna i berget, vi lägger automatiskt till så mycket ankarmassa du behöver i inköpslistan.

std-grund_berg_stolpsko

std-ankarmassa

Gå vidare till val av stolpskor

Stolpskor

Vilken typ av stolpsko du ska använda beror på vilken typ av konstruktion du ska bygga.

Kommer trallen vara hög eller låg, dvs. upphöjd eller så låg som möjligt?

Stolpsko för låg konstruktion

steg1-stolpsko-lagsteg1-stolpsko-lag
Bygger du din trall nära marknivå så fäster du bärlinorna direkt i stolpskorna.

Hur många stolpskor behöver jag?

Det går åt en stolpsko per plint. Maxavståndet mellan plintarna är 2 m.

Sätt aldrig stolpskon högre än 50 mm från underlaget.
Ställ alltid virket i botten av skon.

std-balsko_plint

Hur får jag enklast allt i nivå?

Gjut in justerbar Stolpsko Typ UCJ för att enklare få allt i rätt nivå.std-justerbar-stolpsko

Till inköpslistan

Stolpsko

Till inköpslistan

Stolpsko med justerbar höjd

Till inköpslistan

Ankarmassa GTM-E


Lägg till i inköpslistan och gå vidare

Du har inte lagt till några stolpskor i inköpslistan. Tryck igen om du vill fortsätta utan att lägga till stolpskor.

Stolpsko för hög konstruktion

steg1-stolpsko-hogsteg1-stolpsko-hog
För att bygga en upphöjd trall så behöver du fästa stolpar i dina stolpskor som höjer din konstruktion till önskad nivå.

Hur många stolpskor behöver jag?

Det går åt en stolpsko per plint. Maxavståndet mellan plintarna är 2 m.

Sätt aldrig stolpskon högre än 50 mm från underlaget.
Ställ alltid virket i botten av skon.

std-balsko_plint

Hur får jag enklast allt i nivå?

Gjut in justerbar Stolpsko Typ UCJ för att enklare få allt i rätt nivå.std-justerbar-stolpsko

Till inköpslistan

Stolpskor

Till inköpslistan

Stolpskor med justerbar höjd

Till inköpslistan

Ankarmassa GTM-E

Lägg till i inköpslistan och gå vidare

Du har inte lagt till några stolpskor i inköpslistan. Tryck igen om du vill fortsätta utan att lägga till stolpskor.

Bärlinor

Bärlinor behövs för att kunna bygga ett bjälklag. P.g.a. snölast måste du anpassa ditt virkesval efter den klimatzon du bygger din trall i. Bygger du söder om Gävle & Falun så bör du använda virkesdimensionen 45×195 mm. I övriga fall använder du 45×220 mm virke. Den färdiga nivån på din trall och hur du väljer att bygga bjälklaget avgör på vilken höjd bärlinorna ska sitta.

Börja med att välja om du vill ha din inre bärlina fäst mot husets grundsockel eller stående fritt intill huset.

 • Bärlina på grundsockel
  När är detta alternativ inte lämpligt?

  Har du ett L-element/sockelelement som består av ett tunt skikt betong med cellplast innanför så rekommenderar vi ”Bärlina intill huset” istället.

 • Bärlina intill huset

Inre bärlina på grundsockel

Om bärlinan kan fästas mot husets grundsockel ska man använda Fasadplugg MQL Sexkant Varmförzinkad (VFZ) 10×120 enligt anvisningarna nedan.

AVSTÅND

std-barlina_grundsockel

 • Bestäm vilken nivå ska sitta på och använd ett vattenpass för att få den i våg.
 • Förborra bärlinan och grundsockeln med 10 mm borr. Fäst bärlinan med två infästningar per 30 cm enligt bild.

OBS!

Avståndet kan ökas till 60cm om man fäster bärlinan i betonggrund.

Till inköpslistan

Fasadplugg MQL Sexkant Varmförzinkad 10×120

std-fasadplugg_skruv

GENOMSTICKSMONTAGE

std-fasadplugg_montering
Fäster du grövre material än 50 mm ska pluggens längd minst utökas med motsvarande tjocklek.

Gå vidare till yttre bärlina på stolpskor
Gå vidare till yttre bärlina på stolpar

Du har inte lagt till några fasadplugg i inköpslistan. Tryck igen om du vill fortsätta utan att lägga till fasadplugg.

Inre bärlina intill huset

std-barlina_intill_husetstd-barlina_intill_huset
Om du inte har möjlighet att fästa en bärlina på huset så måste du lägga till en bärlina intill huset enligt bild.

Gå vidare till yttre bärlina på stolpskor
Gå vidare till yttre bärlina på stolpar

Yttre bärlina på stolpskor

std-barlina_lagstd-barlina_lag
Bärlinan fästs till Stolpskorna med antingen Ankarspik eller Ankarskruv.

TIPS

Om du valt justerbara stolpskor kan du nu justera bärlinorna så att de ligger i våg i förhållande till varandra på ett enkelt sätt.

Vi har räknat ut hur många skruvar du behöver till dina stolpskor, men du kan själv ändra antalet om du vill.

Till inköpslistan

Ankarspik 4,0×40 eller Ankarskruv 5,0×35

std-ankarspikskruv

Gå vidare till bjälklag

Yttre bärlina på stolpar

std-barlina_hogstd-barlina_hog
Stolparna (95×95 alt. 2st 45×95 mm) fästs på stolpskorna med Nordisk Träskruv Sexkant. Därefter skruvas bärlinorna på stolparna med Träskruv Försänkt.

Vi har räknat ut hur mycket skruv du behöver, men du kan själv ändra värdena om du vill.

Till inköpslistan

Nordisk Träskruv Sexkant 8,0×45

Till inköpslistan

Träskruv Försänkt Impreg®+ 6,0×120

std-sexkantskruv-nordisktraskruv

OBS!

Vill du ha räcke på din trall, kapa inte de yttre stolparna.

TIPS

Om du valt justerbara stolpskor kan du nu justera bärlinorna så att de ligger i våg i förhållande till varandra på ett enkelt sätt.

Gå vidare till bjälklag

Bjälklag

Två vanliga typer av bjälklag är KRYSSBJÄLKLAG och NEDSÄNKT BJÄLKLAG. Använd virkesdimension 45×145. Val av S-avstånd för ditt bjälklag framgår i avsittet Trall.

Mängden virke för dina bärlinor och bjälklag är helt beroende av hur du väljer att designa din trall. Denna guide kommer därför inte ge några rekommendationer på virkesmängd.

std-bjalklagstd-bjalklagKRYSSBJÄLKLAG innebär att bjälklaget står på bärlinorna.

std-bjalklag_nedsanktstd-bjalklag_nedsanktNEDSÄNKT BJÄLKLAG betyder att bjälklaget är nedsänkt mellan bärlinorna.

Vilken typ av bjälklag kommer du att bygga med?


std-bjalklag_nedsankt
För dig som har valt att bygga med friliggande grund rekommenderar vi ett nedsänkt bjälklag. Använd virkesdimensionen 45×145.
Val av S-avstånd för ditt bjälklag framgår i avsnittet Trallgolv.

Mängden virke för dina bärlinor och bjälklag är helt beroende av hur du väljer att designa din trall. Denna guide kommer därför inte ge några rekommendationer på virkesmängd.

Kryssbjälklag

std-kryssbjalklag-siffrorstd-kryssbjalklag-siffror

 1. Mot den innersta bärlinan används Balksko. Spika/skruva alla hål.
 2. Den yttre balken fästs till den inre bärlinan med Förstärkt Vinkelbeslag.
 3. Två stycken Takåsfästen monteras diagonalt mellan yttre bärlina och bjälklag. Spika/skruva alla hål förutom hålrad närmast virkeskant.
 4. Skråskruva fast bjälklaget till den mittre bärlinan med Träskruv Försänkt.

OBS!


Du har också möjligheten till att även lägga bjälklaget vilandes på den inre bärlinan. Fäst den i så fall med Takåsfäste 210.

SPIK- OCH SKRUVMÖNSTER

std-takas-spikmonster
balsko_spikmonster
std-spikningsmonster-vinkelbeslag

Behöver du skarva balkar eller bärlinor?

std-bjalklag_skarvningBehöver en bärlina skarvas så använder du en stor spikningsplåt på varje sida. Skarven kan med fördel förskjutas åt det ena hållet få att den hamnar ca 1/6 in från ena stolpskon eller stolpen. Skarvning av bjälklaget görs över en bärlina som bilden nedan visar. Använd en liten spikningsplåt på varje sida. I båda fallen lämnas den innersta hålraden på båda sidor av skarven ospikas och därefter spikas alla hål varannan vertikal rad.

std-spikplatar

Till inköpslistan

Liten spikningsplåt
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Till inköpslistan

Stor spikningsplåt
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Gå vidare

Hur får jag konstruktionen rak?

Innan du fäster balkarna är det viktigt att kryssmäta konstruktionen. Hörnen ska vara 90 grader. Enklaste sättet att kontrollera detta är att kryssmäta konstruktionen. Linjerna A och B ska ha samma mått (A = B).

std-kryssmatning

Till inköpslistan

Balksko
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Till inköpslistan

Förstärkt vinkelbeslag 402M
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Till inköpslistan

Takåsfäste 210
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Till inköpslistan

Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0×120 till skråskruvning

Gå vidare

Nedsänkt bjälklag

std-nedsanktbjalklag-siffrorstd-nedsanktbjalklag-siffrorstd-nedsanktbjalklag-siffror
NEDSÄNKT BJÄLKLAG betyder att bjälklaget är nedsänkt mellan bärlinorna.

 1. Bjälklaget fästs med Balkskor i båda ändar. Spika/skruva alla hål.
 2. Den yttre balken fästs med två st. Träskruv Försänkt i ändträet på de mittersta bärlinorna, och med Förstärkt Vinkelbeslag på de yttersta och bärlinan på grundsockeln.

SPIK- OCH SKRUVMÖNSTER

balsko_spikmonster
std-spikningsmonster-vinkelbeslag

Behöver du skarva balkar eller bärlinor?

std-bjalklag_skarvning

Behöver en bärlina skarvas så använder du en stor spikningsplåt på varje sida. Skarven kan med fördel förskjutas åt det ena hållet få att den hamnar ca 1/6 in från ena stolpskon eller stolpen. Skarvning av bjälklaget görs över en bärlina som bilden nedan visar. Använd en liten spikningsplåt på varje sida. I båda fallen lämnas den innersta hålraden på båda sidor av skarven ospikas och därefter spikas alla hål varannan vertikal rad.

std-spikplatar

Till inköpslistan

Liten spikningsplåt
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Till inköpslistan

Stor spikningsplåt
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Gå vidare

Hur får jag konstruktionen rak?

Innan du fäster balkarna är det viktigt att kryssmäta konstruktionen. Hörnen ska vara 90 grader. Enklaste sättet att kontrollera detta är att kryssmäta konstruktionen. Linjerna A och B ska ha samma mått (A = B).

std-kryssmatning

Till inköpslistan

Balksko
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Till inköpslistan

Förstärkt vinkelbeslag 402M
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Till inköpslistan

Träskruv Försänkt Impreg®+ 6,0×120

Gå vidare

Förberedelser

Innan du börjar lägga trallgolvet måste du förbereda inför kommande byggsteg. Välj de förberedelser du planerar att göra:

Gå vidareGå vidare till trallgolv

Inramning

Om du vill ha en inramning på din trall så ska det förberedas nu.

std-inramning-pilar

Beroende på hur många brädor du vill att din inramning ska bestå av och vilken virkesdimension du väljer som trall så måste du lägga till en balk extra. Använd samma infästning som i föregående avsnitt.

Mellan den yttre balken och den som du har lagt till så sätts kortlingar. På det sättet kan du sedan lägga de yttre brädorna vinkelrätt mot övriga. Använd fyra st Träskruv Försänkt och skruva genom balkarna in i kortlingen från båda sidor.

I hörnen kan du fästa en bit liggande regel. På det sättet skapas en bredare yta där gerade trallbrädor sedan kan fästas.

steg4-inramning-horn

Använd fyra st Träskruv Försänkt och skruva genom balkarna in i regeln från båda sidor.

Till inköpslistan

Balksko
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Till inköpslistan

Takåsfäste 210
De skruvar som behövs läggs till automatiskt

Till inköpslistan

Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0×120

Till inköpslistan

Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0×80


Gå vidare till Trallgolv

Trappa

Har du funderat på hur du vill bygga din eventuella trappa? Oavsett om trappan byggs av färdiga vagnstycken eller av lösvirke behöver trästommen kanske förstärkas lokalt. I så fall är det nu du har chansen att göra detta.


Gå vidare till Trallgolv

Inklädnad

Om du vill klä in din terrass så att utrymmet under inte syns är det bra att förbereda detta innan trallgolvet läggs. Enklaste sättet är att utgå från din befintliga konstruktion och komplettera med några ytterligare reglar för att fästa inklädnaden i. Använd Träskruv Försänkt.
Ett exempel är enligt bilden nedan.

std-forberedelse_inkladning

Till inköpslistan

Träskruv försänkt Impreg®+ 6,0×120

Gå vidare till Trallgolv

Räcke

Om du har valt att bygga med friliggande grund eller grund direkt på stolpskor så är det viktigt att fästa stolpar mot den yttersta bärlinan samt de yttre balkarna innan du lägger på ditt trallgolv. Dessa stolpar kommer att vara ditt infästningsunderlag när du sedan ska påbörja bygget av ditt räcke. Använd Träskruv Försänkt Impreg®+ 6,0×80 och skruva enligt bild.

std-forberedelser_racke

Till inköpslistan

Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0×80

TIPS

90cm höjd på räcket är standard.


Gå vidare till Trallgolv

Trallgolv

Har du bestämt vilket trallvirke du vill använda? Valet av träslag och dimension kommer inte bara påverka det slutgiltiga utseendet utan även hur tätt du måste lägga bjälklaget och vilken dimension på skruv du behöver. Valet av brädor och vilken miljö du bygger i påverkar också vilken typ av skruv du ska använda.

VAL AV SKRUVTYP BEROR PÅ MILJÖ OCH TRÄSLAG

S-AVSTÅND BJÄLKLAG OCH SKRUVÅTGÅNG

Välj virkesdimension:

STORLEK PÅ TRALLEN

Hur stort uppskattar du att ditt trädäck kommer att bli?


Bygger du räcke så ska du fästa två st 45×95 reglar på fasaden. Använd Träskruv Försänkt Impreg®+.
steg5-fasadreglar

Till inköpslistan

Träskruv försänkt Impreg®+ 6.0×80

std-trall_ovanfran

Lägga trallgolv

Har du valt att bygga med kryssbjälklag så ska du skruva från vägg och utåt. Du kapar sedan balkarna innan sista brädan läggs. Om du har byggt ett nedsänkt bjälklag så ska du skruva utifrån och in mot vägg. Sista brädan kommer att behöva klyvas.

TIPS

Tänk på att trallvirket sväller och krymper beroende på fuktighet. Om brädorna är blöta vid montage så ska de läggas tätare och om de är torra så ska de läggas med större mellanrum.

TIPS

Förborra vid skarvar för att minska risk för sprickbildning. Märk/snörslå reglarna varje meter så att du lätt kan följa att det blir rakt.


Gå vidare till Inköpslistan

Inklädnad

Om du väljer att använda trallbrädor till inklädnad så kan du använda samma skruv som till trallgolvet. Vid val av annan typ av inklädnad så rekommenderar vi att du tar kontakt med närmaste återförsäljare för råd.

std-inkladnad

TIPS

Geringssåga ytterkanterna för att gömma ändträ


MATERIAL TILL INKLÄDNAD

STORLEK PÅ INKLÄDNAD


Gå vidare till Inköpslistan

Inköpslista

Guiden är nu klar och vi har sammanställt en lista på allt du behöver köpa för att bygga din trall, och kom ihåg – med rätt verktyg, utrustning och material blir allt lättare!

 • Inköpslista
 • Trallskruv 55mmst
 • Virke (inkl. 10% spill) m
 • S-avstånd
 • Virke till inklädnad (inkl. 10% spill) m
 • Trallskruv 55mm till inklädnadst
 • Stolpsko Typ UC 46×40 mm 0st X
 • Stolpsko Typ UCJ 46×40 mm 0st X
 • Ankarmassa GTM-E 0st X
 • Stolpsko Typ UC 96×60 mm 0st X
 • Stolpsko Typ UCJ 96×60 mm 0st X
 • Ankarmassa GTM-E 0st X
 • Fasadplugg MQL Sexkant Varmförzinkad 10×120 0st X
 • Nordisk Träskruv Sexkant 8,0×45 0st X
 • Träskruv Försänkt Impreg®+ 6,0×120 0st X
 • Ankarspik VFZ 4,0x40 eller Ankarskruv Impreg®+ 5,0x35 0st X
 • Förstärkt vinkelbeslag 402M 105x105x90x3,0 0st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till vinkelbeslag 402M 0st X
 • Spikningsplåt 2.0x120x2600st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till spikningsplåt 120x260 0st X
 • Spikningsplåt 2.0x160x4000st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till spikningsplåt 160x400 0st X
 • Spikningsplåt 2.0x120x2600st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till spikningsplåt 120x260 0st X
 • Spikningsplåt 2.0x160x4000st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till spikningsplåt 160x400 0st X
 • Balksko 45x108 till bjälklag 0st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till balksko (bjälklag) 0st X
 • Förstärkt vinkelbeslag 402M 105x105x90x3,0 till bjälklag 0st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till vinkelbeslag (bjälklag) 0st X
 • Takåsfäste 210 till bjälklag 0st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till takåsfäste (bjälklag) 0st X
 • Träskruv Försänkt Impreg®+ 6,0x120 till bjälklag 0st X
 • Balksko 45x108 till bjälklag 0st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till balksko (bjälklag) 0st X
 • Förstärkt vinkelbeslag 402M 105x105x90x3,0 till bjälklag 0st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till vinkelbeslag (bjälklag) 0st X
 • Träskruv Försänkt Impreg®+ till bjälklag 0st X
 • Balksko 45x108 till inramning 0st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till balksko (inramning) 0st X
 • Takåsfäste 210 till inramning 0st X
 • Ankarskruv 5.0x35/Ankarspik VFZ 4.0x40 till takåsfäste (inramning) 0st X
 • Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0x120 till inramning 0st X
 • Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0x80 till inramning 0st X
 • Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0x80 till räcke 0st X
 • Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0x80 till fasadmontering av reglar 0st X
 • Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0x120 till inklädnad 0st X
Skicka inköpslistan

Inköpslistan har skickats till .

Lycka till med ditt projekt!


Storelocator

Hitta en butik nära dig som säljer den infästning du behöver

Sök på ort

Dela på Facebook Tipsa via e-post Tillbaka till förstasidan

Lägg till denna guide som en app på din iPhone. Tryck på Dela-ikonen och sedan på "Lägg till på hemskärmen".